Випуск 37/2021

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Броцкова К.
ВОПРОС О СИСТЕМЕ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Гевчук А. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Даценко Г. В.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ

Дзюба П. В., Штогрін К. В.
ПОВЕДІНКОВІ ВІДХИЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ: НА ПРИКЛАДІ СХИЛЬНОСТІ ДО ІНВЕСТУВАННЯ НА МІСЦЕВИХ РИНКАХ

Дропа Я. Б., Тесля С. М., Піхоцька М. Р.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ Й БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Жаліло Я. А.
ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ СИНЕРГІЇ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ НА КОРДОНІ УКРАЇНА – ЄС

Kalashnikova Khrystyna, Shevchenko Viktoriia
JUSTIFICATION OF THE NECESSITY OF DEVELOPING A STRATEGY FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Лісовська В. П., Кудик Т. О., Васильєва Д. О.
МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИМИ РІЗНИЦЕВИМИ РІВНЯННЯМИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

Метелиця В. М.
МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРІВ

Пономаренко І. В.
ІНФЛЮЕНСЕРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ

Posypanko Olha
COVID-19 EXTERNALITIES: ECONOMIC IMPACTS AND POLICY RESPONSES IN CHINA

Разумова Г. В., Оскома О. В., Гаража В. І.
МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА КОНДИТЕРСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Соколова О. М.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: МОДЕЛІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Ходирєва О. О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФАКТОРАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

Чепелюк М. І.
НОВИЙ ПОГЛЯД НА СТРАТЕГІЮ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ПЕРІОД КРИЗИ

Шигун М. М., Чистова А. Г.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РІЗНИЦЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Шинкар В. А., Рошко С. М.
УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Шульга О. А.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Copyright © 2014-2023. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство