Завантажити вісник одним файлом
Випуск 27/2019 Частина 1
Випуск 27/2019 Частина 2


Випуск 27/2019 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Matthnai Ekouaghe
FORMATION OF A MANAGEMENT SYSTEM FOR A TOURISM ENTERPRISE BASED ON THE USE OF INNOVATIVE MARKETING TECHNOLOGIES

Алілуйко М. С., Сопіга В. Б.
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Бондаренко С. М.
ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕШН-ВИРОБУ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Буднік О. М.
КООПЕРАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК БАЗИС СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Геєнко М. М., Пугач Ю. В.
НА ШЛЯХУ ДО САМОСТІЙНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД, ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Голінач Л. І.
ЕВОЛЮЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Гросул В. А., Чатченко О. Є.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОНОВЛЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Даценко Г. В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ПІДВИЩЕННІ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Добровольська О. В., Землякова І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Завгородній А. В.
ПОКАЗНИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Іванов В. В., Залізко В. Д.
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗМІЦНЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Когут Ю. М.
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Konstantinova Maria, Bychkova Nataliya
METHODS OF ASSESSING THE COUNTRY’S INVESTMENT ATTRACTIVENESS

Косов А. С.
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИКУ ПРОГНОЗУВАННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОЇ ЛІКВІДНОСТІ В БАНКУ

Коцеруба Н. В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Крамаренко К. М., Муратова О. С.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Крижанівська М. В., Малахова Ю. А.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Личковська М. Р., Меджидова В. О.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Лукашова Л. В.
ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ФАСИЛІТАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Любчик К. Л.
МЕДІА-ПЛАТФОРМИ ЯК НОВИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ

Майборода Ю. О.
ФАКТОРИ ГЛОБАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА США

Мельник Л. В.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА РЕГУЛЯТОРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Ковальский А.
ЩОДО ДЕФІНІЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Романчукевич В.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Гончар В. І.
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Окаянюк К.М.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Січний С.Б.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВНИКА


  

Випуск 27/2019 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Науменко Н. Ю.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Оверчук В. А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Окорський В. П.
ІНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН

Панасюк В. М.
ПЕРСОНАЛ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ І УПРАВЛІННЯ

Писаренко С. В., Іванько М. В., Грицаєнко М. О.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ АДАПТАЦІЙНИХ ЗМІН

Познякова О. О.
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СФЕРИ ПОСЛУГ

Поліщук О. А., Поліщук О. Т.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Приймакова Ю. А.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ»

Пчелинська Г. В.
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Самойлик Ю. В., Малиш Я. О., Петрушко К. О.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА МІСЦЕ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Степанова Д. С., Яременко А. М.
РОЗРОБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Степасюк Л. М.
ВИРОБНИЦТВО СВИНИНИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Сухоруков А. І.
ЕВОЛЮЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНOЇ ЕКОНОМІКИ

Томчук О. Ф.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чернобай Л. І., Дуляба Н. І., Лазарович О. І.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ НА ПРИКЛАДІ СТАРОСАМБІРСЬКОГО РОДОВИЩА НГВУ «БОРИСЛАВНАФТОГАЗ»

Чмерук Г. Г.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ОКРЕМИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Шаповал О. А., Таранічев С. Л.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Шевченко А. В., Табачук Н. О.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Шедяков В. Е.
ПОНИМАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Шинкар В. А., Рошко С. М.
ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Юдіна О. І.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Юдіна С. В., Злобіна К. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство