Випуск 44 / 2022 (спецвипуск, присвячений євроінтеграційній тематиці)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Adamiv Marta
THE ESSENCE AND HISTORICAL ASPECTS OF UKRAINE’S ECONOMIC INTEGRATION WITH THE EUROPEAN UNION 

Бессонова С. І.
РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ЗАЛУЧЕНІ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Гнатів З. Я.
МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНА СКЛАДОВА

Дуна Н. Г., Матвієнко А. П.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

Жибер Т. В.
БЮДЖЕТУВАННЯ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Зарічна О. В., Зеліч В. В.
ЕТИКА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Калайтан Т. В., Гримак О. Я., Кушнір Л. П.
ФІСКАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кузнєцова Т. В.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: VR-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ПРОГРЕСИВНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метелиця В. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Перегуда Ю. А.
ОЦІНКА КОНКУРЕНЦІЇ НА СВІТОВОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКАХ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Рябініна Н. О.
КОНВЕРГЕНЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ НА ШЛЯХУ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Савченко Т. В.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕРАЦІЇ 

Селюченко Н. Є.
КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЄС ЗА ВИДАМИ ТА ОБСЯГАМИ ЕКСПОРТУ КВОТОВАНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНИ 

Сержанов В. В., Дяченко Т. А., Абрамов Ф. В.
КОРРУПЦІЯ, НЕЕФЕКТИВНІ ІНСТИТУТИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Скоробогатова Н. Є.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ЄС ЩОДО ПЕРЕХОДУ ДО МІСЬКОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК МОДЕЛЬ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ 

Третяк Н. М., Швець Н. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ЩОДО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Хачатрян В. В., Стратійчук В. М.
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ООН ЯК ІНДИКАТОРА ВПЛИВУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Худавердієва В. А.
ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: РЕАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Чеховська М. М., Столяренко О. М., Лісовська О. Л.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Шебештень Є. Г., Любка В. В.
ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Shurpenkova Ruslana, Sarakhman Oksana
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SYSTEM OF ACCOUNTING AND REPORTING IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Юрчишин О. Я., Степанець О. В., Войтко С. В.
ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНІЦІАТИВ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ХАБІВ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство