Випуск 36/2021

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Abbaszade Mahir
ROLE OF CUSTOMS DUTY REGULATION IN THE DEVELOPMENT OF THE FOOD MARKET

Багорка М. О., Кадирус І. Г., Кравець О. В.
РОЗРОБЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Балабаниць А. В., Перепадя Ф. Л.
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бестужева С. В., Козуб В. О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Бєлова Т. Г., Дунін М. Є.
УРАХУВАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ТРЕНДІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Бичкова Н. В., Нанейшвілі М. Р.
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Василик М. С., Ковшова І. О.
ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

Вороніна В. Л., Горопашна А. В., Стовбун Д. Е.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Гаврилко Т. О., Скрипник К. О.
ЯКІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ

Гаращук О. В., Куценко В. І.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Горбачова І. В.
HR-СТРАТЕГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Загарій В. К., Ковальчук Т. Г.
ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Захарчин Г. М., Панас Я. В.
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Знаменський В. І.
ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА НАПОВНЕННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Колодійчук В. А., Крупка З. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Кононова О. Є.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Лагун А. І.
КОРПОРАТИВНІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ: СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ

Москвіченко І. М., Стаднік В. Г., Павленко В. В.
ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ СХЕМ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА ДО КРАЇН-СПОЖИВАЧІВ АЗІАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Обруч Г. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Паустовська Т. І., Потапчук А. В.
МІСТА-ЛІДЕРИ ЯК СУБ’ЄКТИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Poliakova Juliia, Yaremko Larysa, Bublei Galyna
INCLUSIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE’S REGIONS IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Посаднєва О. М., Рибіцька Я. М.
ПРОБЛЕМАТИКА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Прийма С. С., Міщук Н. В.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Свірідова С. С., Пульча Д. О.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

Сенишин О. С.
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО У СИСТЕМІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Унінець І. М.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ У ПЕРЕДОВИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Фоміна О. В.
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОРГІВЛІ

Tsapko-Piddubna Olga
INCLUSIVE GROWTH AND DEVELOPMENT PATTERNS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

Чернобай Л. І., Ясінська Т. В., Кузів О. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ-РЕЦИПІЄНТАХ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Яструбецька Л. С.
КОРУПЦІЯ ЯК СИСТЕМНА ПРОБЛЕМА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Іванчов П.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Copyright © 2014-2023. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство