Випуск 47 / 2023

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Босак А. О., Закорчемна О. Я.
МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

Гіденко Є. С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ 

Гомотюк А. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІНАХ 

Грабчук І. Л., Кусяк Д. М., Макуха Р. С.
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ В БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Грень Р. Т.
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄДИНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР ЄС 

Заяць О. І., Якоб Є. Й.
НАЙБІЛЬШІ РИНКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В ГЛОБАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Ільницька У. В.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЕЗПЕКОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНІЦІАТИВ ЧЕРЕЗ СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

Король М. М., Співак В. О., Куліковська І. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Матей В. В.
ТРАНСКОРДОННІ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

Михальченко О. А.
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Нестеренко В. І.
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙ ТА ПРИБУТКОВІСТЬ КОМПАНІЇ. СASE-STUDY МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ 

Павлова І. О.
КОНВЕРГЕНТНІ ТА ДИВЕРГЕНТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКО-МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

Парій Л. В., Кубрак А. О.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Паустовська Т. І., Довгорученко В. С.
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НОВІТНІ СХЕМИ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ 

Подольчук Д. В.
ІНВЕСТИЦІЇ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНУ ЕНЕРГЕТИКУ ЄС: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТИМУЛІВ 

Постова В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ  

Разумова Г. В.
ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

Сазонова С. В., Шмалій Л. В.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Степаненко О. І.
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ: ЇХ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА РОЛЬ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Хмурова В. В., Волкова Я. О.
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ 

Цира О. В., Козак К. Б., Степаненко С. В.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВЕКТОР СПРЯМОВАНОСТІ Е-ГЕНЕРАЦІЇ КРАЇНИ 

Червак-Смерічко О. Ю.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ: МЕТА КЕРУВАННЯ І ПРОБЛЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Смерічевський С. Ф., Нагиєва Айсель Ізмаїл гизи
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ПОПИТУ НА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ТА ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Copyright © 2014-2023. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство