Випуск 42/2022

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Рябоволик Т. Ф., Андрощук І. О.
ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Багорка М. О., Кадирус І. Г.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Віленчук О. М.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ ПРОСТІР

Hlushkova Tetiana, Yaromenko Oksana, Myronets Nina, Rachynska Anastasiia
INTERNATIONAL TRENDS IN THE FOOD SERVICE INDUSTRY

Голюк В. Я., Кузнєцова К. О., Дергачов Є. В.
ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ДОСВІД ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

Грабович І. В.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ

Hurnyak Ihor, Hrytsyshyn Anna
MODELING THE OPTIMAL PORTFOLIO CHOICE IN THE TOURISM INDUSTRY IN TERMS OF THE COVID-19 PANDEMIC

Дерід І. О., Телиженко А. В.
РИЗИКИ КРАЇН В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Заяць О. І., Попик В. В.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОВІД-19 НА МІЖНАРОДНУ ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ

Заяць О. І., Теплова Л. І.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СТАВОК ПДФО В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

Іванов С. В., Разумова Г. В.
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЗІ СВІТОВОЮ ТРАНСПОРТНОЮ СИСТЕМОЮ НА ПРИКЛАДІ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Кавун-Мошковська О. О.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРІВ СВІТОВОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Karpenko Оksana, Kovbatiuk Maryna, Shevchuk Vladyslava, Kovbatiuk George
INTERNATIONAL PROJECTS IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL COOPERATION

Кобзар О. М.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВТРАТ ЕКОСИСТЕМНОЇ ПОСЛУГИ З РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ ҐРУНТУ ВІД ВПЛИВУ ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Литвин І. В., Данилюк Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОСИСТЕМИ СТАРТАП-ПІДПРИЄМНИЦТВА РУМУНІЇ

Макарова В. В., Макаренко Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ КЛІЄНТІВ НА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Огінок С. В., Янко К. В.
ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТ

Омельченко О. В., Швед В. В., Яковченко І. С.
ПРО ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ

Павлов О. І.
ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Погорєлова О. В.
ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО КЛІМАТИЧНИХ ВПЛИВІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЯКІСНОГО ХАРЧУВАННЯ

Рябенька М. О.
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Сазонова Т. О., Курченко А. Д., Заліпа Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ситник Н. С., Баськова Ю. С.
МІСЦЕ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Христенко Л. М., Чорна О. Ю., Супрун Ю. П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОХОЛДИНГАМИ У ЦАРИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Shapurov Olexandr, Klopov Ivan
CONCEPTUAL PROVISIONS OF ECONOMIC COMPLEXITY IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE THEORIES: DETERMINANTS, ECONOMIC MODELS, INDICATORS

Ярема Т. В.
РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ЄС

Maslak Nataliia, Zhang Lei
OUNTERMEASURES TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES IN CHINA AND UKRAINE

Дубель М. В.
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ДІЯЛЬНОСТІСЕРВІСУ ЦИФРОВОЇ ДИСТРИБУЦІЇ NETFLIX

Ковальський А. О.
СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Пасько С. М.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Колодяжна В. О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАФТОВОГО ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство