Випуск 40/2021

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Артеменко Д. А.
БАНКИ У МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Белан К. В., Ерфан Є. А., Сімона Чугурян
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТОВАРНОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

Бутирін І. О.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ДОХОДІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Гордієнко Т. В., Сторожук Т. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

Derkach Tatyana
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

Дубєй Ю. В.
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Казакова Л. О., Мілан Куруц, Зимомря О. І.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖДЕРЖАВНИХ МІГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Казакова Л. О., Шпонтак В. С.
ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кот Л. Л.
ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кульчицька Н. Є.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Маркович Н. В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГАРНИХ ФОРМУВАНЬ ЛЬВІВЩИНИ: ОЦІНКА РІВНЯ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

Панов А. В., Кущак А. В.
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДІВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, ГРУЗІЇ, МОЛДОВИ)

Пономаренко О. Г.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

Рябчук О. Г., Твердун С. О.
ФОРЕНЗІК ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ ТА ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство