Випуск 38/2021

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Бабух І. Б., Єремія М. М.
КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ

Балан В. Г.
ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Гамова О. В.
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Гошовська В. В., Масалітіна В. В., Наконечна С. А.
ВИЗНАННЯ ВИТРАТ ТА ЇХ АУДИТ ПРИ СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Жаліло Я. А.
ЛІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ СИНЕРГІЇ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ НА КОРДОНІ УКРАЇНА – ЄС

Жваненко С. А., Симоненко Д. А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ

Зінчук Т. О., Паламарчук Т. М.
ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кіш Є. Б.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК НАУКИ

Ковбатюк М. В., Ковбатюк Г. О.
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ ТОВАРНОГО ЕКСПОРТУ

Корінь І. С.
РОЗВИТОК ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЖИМУ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН

Кузьменкo O. А.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Маказан Є. В., Веремеєнко О. О.
ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА

Македон В. В., Михайленко О. Г.
ОСНОВНІ ЗМІНИ РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СВІТОВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТНК В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Малиш І. А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Химинець В. В., Головка А. А., Цімболинець Г. І.
ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА МІЖРЕГІОНАЛЬНУ СПІВПРАЦЮ В МЕЖАХ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

Приходько В. П. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ТИМЕЧКО І. Р.
«ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ: ЧИННИКИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство