Випуск 34/2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Алексєєва Т. І.
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ: СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Аliyeva А. A.
THE MAIN PROMISING DIRECTIONS OF MODERN INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Ареф’єва О. В., Побережна З. М.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКАМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Богуш Л. Г.
ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОСНОВА КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Вецепура Н. В.
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Вітренко О. В., Катранжи Л. Л., Придатько Е. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Глєбова Д. С., Кифак А. О., Копич Р. І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЄС

Голод А. П., Феленчак Ю. Б., Перегіняк Т. І.
РЕГІОНАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Danylenko-Kulchytska Viktoriya
WAYS TO REDUCE THE NEGATIVE IMPACT OF THE СOVID-19 PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE WORLD AND IN UKRAINE

Дибко Н. М.
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК СКЛАДНИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Драгун А. О.
ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

Журба І. Є., Мудра Я. А.
СПЕЦИФІКА ФІНАНСУВАННЯ ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ

Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ

Зиз Д. О.
ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ЗДАТНОСТІ ДО СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ

Ілляшенко О. В., Фісенко О. С.
ВИЯВЛЕННЯ ЧИННИКІВ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Каленюк І. С., Цимбал Л. І., Загладько В. О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО УНІВЕРСИТЕТІВ: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ДОСЯГНЕННЯ

Kapranova Olena, Rodionova Tetiana
ANALYSIS OF THE RETURN ON FOREIGN INVESTMENT OF THE UNITED KINGDOM AND IRELAND

Кіпер А. С., Родіонова Т. А.
РОЛЬ БІЗНЕСУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЛАТВІЇ, ЛИТВИ ТА ЕСТОНІЇ

Kravchenko Mykola, Izhboldina Olena, Karamushka Oleksandr
THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MEASURES TO IMPROVE THE LEVEL OF MANAGEMENT OF ECONOMIC STABILITY AND EFFICIENCY OF ORGANIC FARMS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Крикунова В. М., Морозова О. С., Морозов О. В.
СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КУЛІНАРНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ

Кувалдіна О. О.
ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА BEPS

Лаврик І. Ф., Сніжко Л. Л., Омельянович О. Р
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ляшенко В. І., Осадча Н. В., Трушкіна Н. В.
ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Маліношевська К. І.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ АПК У РЕГІОНАХ

Малов В. В., Лазнева І. О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Мельник В. М., Ломачинська І. А.
ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД

Познякова О. І., Чубка О. М., Степанова А. В.
ФОНДОВИЙ РИНОК ПІД ТИСКОМ «ЕФЕКТУ ВИТІСНЕННЯ»

Продіус О. І., Тагієв П.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Свістунов О. С.
СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Старинець О. Г.
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Табенська О. І.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В НІМЕЧЧИНІ

Усатенко О. В., Макурін А. А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ ІЗ КРИПТОВАЛЮТОЮ

Фалдина В. В., Майнка Марсель Курт
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Хандій О. О.
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Чуріканова О. Ю.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ

Пустоваров А. І.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Маркова С. В.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство