Завантажити вісник одним файлом
Випуск 32/2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Гнатенко С. О., Лазнева І. О.
СВІТОВА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА РИНКАХ В2В

Гончарова Ю. Ю.
ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ ІНДУСТРІЇ 4.0

Зара А. Є.
РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Zeynalov Anar
ROLE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INNOVATIONS IN MODERNZATION ENVIRONMENT OF ECONOMY

Казакова Н. А., Мірошник Н. О.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇН НАПІВПЕРИФЕРІЇ ЄВРОПИ

Кухарик В. В.
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ ЄС У 2007–2019 РР.

Левченко А. І.
ПРОБЛЕМА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КРАЇН ЄВРОПИ

Лойко В. В., Мбан Принси Жультранд Стефан, Лойко Е. Н.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ НА ВВП НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОНГО (БРАЗЗАВИЛЬ)

Маслиган О. О.
ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СФЕРИ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Наконечна Т. В., Тимко А. Ю., Гапій М. П.
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Побережна З. М.
ОЦІНЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Рикованова І. С.
КОНТРЕЙЛЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Семенча І. Є., Горбунова Ю. Р.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ТА АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ

Sisoian Mariam, Rodiona Tetyana
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF THE EXTERNAL SECTOR OF THE NORTHERN EUROPEAN ECONOMIES

Солідор Н. А.
ШЛЯХИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Табачкова Н. А., Лисенко С. М.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Шедяков В. Е.
ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Шульга Н. П., Еркес О. Є., Женжеруха П. О.
ОЦІНКА РИЗИКУ РЕПУТАЦІЇ БАНКУ: ПОГЛЯДИ КЛІЄНТІВ

Петрушко А. В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Шилова Т. О.
ВПЛИВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство