Завантажити вісник одним файлом
Випуск 31/2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Бойченко К. С.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНТЕГРОВАНОСТІ

Гетманенко О. О.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ І ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ

Дербаль Ю. Ю.
ПОТРЕБА СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЕКОСИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ У МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Журавльова Ю. О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Згалат-Лозинська Л. О.
ІННОВАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯННЯХ

Каїра Л. Г., Кобилянська Л. М.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Карпюк К. І.
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Ковбатюк М. В., Ковбатюк Г. О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ

Кордзая Н. Р.
СТАН РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В СВІТІ

Малишко Є. О.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Маньківський Ю. Р., Томчук О. Ф.
ПОРІВНЯННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ УКРАЇНИ І РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЄС

Мовсесян А. С.
РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС В ТОРГІВЛІ МЕДИЧНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

М’ячин В. Г., Холод О. Г., Мирошниченко О. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВОЇ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Палінчак М. М., Король М. М., Карпюк І. М.
ОЦІНКА АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ БАНКІВСЬКИХ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ

Путінцев А. В., Горлач А. С.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Piatkov Artem, Rodionova Tatiana
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENT RETURNS ON THE FOREIGN ECONOMIC POSITIONS OF GEORGIA, MOLDOVA AND UKRAINE

Родченко С. С., Живко З. Б.
ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Смєсова В. Л., Федорова Н. Є., Побива В. О.
ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ

Софіщенко І. Я.
ЕНДОГЕННІ ЧИННИКИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ АКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ставерська Т. О., Шталь Т. В., Козуб В. О.
ФРАНЧАЙЗИНГ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ: ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ступницький О. І., Швед І. В.
СУЧАСНА ФІРМА: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ІНДУСТРІЇ 4.0

Чалюк Ю. О.
ІНДЕКСИ ЯК КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Шаповал О. А.
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Шпонтак Ю. М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

Шульга М. О.
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Шумей А. О.
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА МОДИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ІНДИВІДА

Яровенко Г. М.
КАНОНІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Фісуненко П. А.
ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Маркова С. В.
ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Зрибнєва І. П.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство