Випуск 45 / 2022

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Король М. М., Сабов К. С.
СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ В США ТА КИТАЮ

Андрощук І. О., Рябоволик Т. Ф., Рябоволик Ю. В.
РОЛЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Білавич Ю. Ю., Стеблак Д. М.
ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Дністрян Д. С., Ерфан Є. А.
ПРІОРИТЕТИ ТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄС

Кальний С. В.
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Нестеренко В. І.
ВПЛИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ЗМІНИ В ЗАСТОСУВАННІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Нечипорук К. О., Кедик М. В.
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Нечипорук К. О., Рацин І. І.
КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Нечипорук К. О., Русин В. І.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ

Огінок С. В., Федунь М. В., Бондаренко Ю. Г.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІ

Панов А. В., Грамотник А. І.
МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОІГСТИЧНИЙ БІЗНЕС В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Сазонова Т. О., Шеремет І. В., Ожгибісов Р. Ю.
ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скороход І. С., Сніжок С. Ю.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Хорошун О. І.
ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ЗЕРНОВИХ

Шпак Н. О., Грабович І. В.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ

Яременко О. Ф.
ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ананьєва Ю. В.
ВИКОРИСТАННЯ ДЕРИВАТИВІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство