Випуск 43/2022

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Багорка М. О., Варварова А. С.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Алекс Леврінц, Стеблак Д. М.
КРИЗА ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮЖКІВ ПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ДИВЕРГЕНЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Бондаренко Н. М., Бобирь О. І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

Видобора В. В.
ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИСКОРЕНОГО ЗРОСТАННЯ

Вінченті Емілія, Кушнір Н. О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вострякова В. І.
РОЛЬ СТАЛОЇ БІОЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ДОВГОСТРОКОВІЙ СТРАТЕГІЇ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ

Гейко О. Л.
АУТСОРСИНГ ТА ОФШОРИНГ В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ

Дроздовський Я. П., Фединець М. М.
ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Іванов С. В., Чекіна В. Д., Разумова Г. В.
ПОДАТКИ МАЙБУТНЬОГО: АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Кіш Є. Б.
ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ «МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»

Когут-Ференс О. І.
ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

Косаревська Ю. С., Химинець В. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ

Костюченко Н. П.
ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНИХ ТА СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ВПЛИВУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ

Котлик А. В., Гресь Г. О.
ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ І ЙОГО ІНТЕГРАЦІЇ З СИСТЕМОЮ МОТИВАЦІЇ

Куничка М. М.
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІВДЕННОЇ АФРИКИ

Лисий В. М., Стеблак Д. М.
ВПЛИВ ВІЙНИ НА РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УКРАЇНІ

Майовець Є. Й., Сенишин О. С., Хіч Р. Я.
РОЗВИТОК МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Міщенко В. І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ-СЕКТОРУ ТА ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Nesterenko Volodymyr
ACTUALISATION OF INNOVATIVE MARKETING COMMUNICATIONS WITHIN MODERN TRENDS IN THE PROMOTION OF GOODS AND SERVICES

Павлов О. І., Павлова І. О., Павлов О. І.-молодший
ІНКЛЮЗІЯ СІЛЬСЬКО-МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ: СВІТОВА ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА 

Печко В. С.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИЙ КОМПЛЕКС 

Семенюк І. Ю., Лозовський О. М., Бантюк Д. О.
УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ МЕДУ: ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ МСП В УМОВАХ ВІЙНИ

Степаненко С. В.
ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ВІТЧИЗНЯНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА

Тарасюк Г. М., П’янков В. С.
ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

Турський І. В., Ляшенко О. М., Дем’янюк О. Б.
СВІТОВА ДИНАМІКА ВАЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДОВОЛЬСТВА: ПІДХІД ДО АНАЛІТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРИ

Химинець В. В., Головка А. А., Синетар І., Каміль Дзюкевіч
АДАПТАЦІЯ СТРАТЕГУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ДО ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ

Цалан М. І., Галай Я. Я.
ЗАГОСТРЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ У СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНУ

Швед В. В., Матяш О. Д.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ (МІЖНАРОДНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Шеверя Р. В., Стеблак Д. М.
ВПЛИВ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ТА КРЕДИТНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство