Випуск 39/2021

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Адлер О. О., Долгій Л. М.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВНИЙ СКЛАДНИК У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ ОБҐРУНТОВАНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ»)

Алексєєва Т. І., Лє Хионг Ті, Хоанг Тхі Кієу Чінь
БАГАТОСТОРОННЯ ДИПЛОМАТІЯ В ХХІ СТОЛІТТІ: НОВІ ФОРМИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У СПІВПРАЦІ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Брензович К. С., Манзюк М. В.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ ПОСЛУГАМИ

Брінь П. В., Прокоп М. В., Пожидаєва-Литвиненко О. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОС

Гаращук О. В., Куценко В. І.
ІМПЕРАТИВ УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ: РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Гоголь М. М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Гopбaчoвa O. М., Шубіна І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Гринів Н. Т., Кучменда М. Р.
ЕMAIL-МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВНИЙ КАНАЛ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ

Довжанин А. І., Рошко С. М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ

Ерфан Є. А.
МІЖНАРОДНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Заяць О. І., Рошко С. М., Івашкович В. В.
ІМІДЖ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Казакова Л. О., Ботар А. М.
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС

Казакова Л. О., Лесьо Я. Ю.
ЛІЗИНГ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО НА РИНКУ УКРАЇНИ

Казакова Л. О., Микулин І. Д.
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ

Кіш О. В., Кушнір Н. О.
СВІТОВА ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ І ПАНДЕМІЇ COVID-19

Корбутяк А. Г., Шевчук Ю. О.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК СКЛАДНИК УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Король М. М., Співак В. О.
АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМИ БАНКАМИ ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ

Кушнір Н. О., Стегура О. Р.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА США ТА УКРАЇНИ

Кушнір Н. О., Сюсько О. І.
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Лешанич М. М., Кіфор Г. М.
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ КИТАЮ ТА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ВАЖКОЇ ТА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Лешанич М. М., Феделеш М. В.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ АМЕРИКАНСЬКИХ ТНК У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Очередько О. О., Рибакін М. І., Хромінська Т. В.
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Палінчак М. М., Король М. М., Лапа І. В.
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ НІМЕЧЧИНИ

Приходько В. П., Зозуля М. Ф.
КОНКУРЕНЦІЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Семенча І. Є., Уаба А. Е.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Скороход І. С., Костюк Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Яремко Л. А., Яремко С. А.
ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Ясінська Т. В., Жила Д. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ТА НІДЕРЛАНДІВ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Copyright © 2014-2023. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство