Випуск 35/2021

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Василиха Н. В., Цап Д. І.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Dumanska Ilona, Matviiets Olha
INFRASTRUCTURAL INTEGRATION OF UKRAINE AND MOLDOVA ON THE BASIS OF LOGISTICS

Гайнишова Э., Сидак С., Сидак М.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА НАДЗОРА ЗА ФИНАНСОВЫМ РЫНКОМ В ЕС: ДЕТЕРМИНАЦИЯ УСТОЙЧИВОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Єкель Г. В.
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ

Зарбалізаде Е.
ЗМІНИ ЗМІСТУ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПОЇЗДОК ПРИМІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Засадний Б. А., Ткаченко А. В.
СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ПРОВІДНА ЛАНКА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Каличева Н. Є., Масан В. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ковальова М. Л.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Козій Н. С., Кізілова В. О., Кізілов Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Костюченко Н. П.
ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНИХ ТА СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ВПЛИВУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ

Тонкошкур М. В., Кравцова С. В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ОКРЕМИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА НА ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Khodova Yana
AGRO-INDUSTRIAL SECTOR OF UKRAINE: CURRENT SITUATION, TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Царук Н. Г.
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА СКЛАДНИКИ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ БУХГАЛТЕРА

Tsviliy Sergiy, Gurova Darya, Zhuravlova Svitlana
MARKETING OF THE DOMESTIC HOTEL AND RESTAURANT ENTERPRISE IN THE INTERNATIONAL DIGITAL SPACE

Шапошников К. С., Гальцова О. Л.
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Юдіна С. В., Захаров Д. О., Кіщенко С. С.
ПІДХОДИ ЛОГІКИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Ющенко Н. Л.
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ МЕРЕЖ ДО НОРМ ЄС ЗА ВІДПОВІДНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТАРИФІВ

Зрибнєва І. П.
ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ БАЗИС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ ОЦІНОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Колечко Д. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ В’ЄТНАМУ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТОНІЦІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Цимбал Л. І., Москалюк Н. П., Громенкова С. В.
ДИСПОЗИЦІЯ ОКРЕМИХ КРАЇН АТЕС В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Copyright © 2014-2023. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство