Завантажити вісник одним файлом
Випуск 29/2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Алексєєва Т. І.
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ

Волошанюк Н. В., Береславець О. А.
ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» В УКРАЇНІ

Гаврилко Т. О., Антонова Р.
FINTECH: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Гомон М. В.
ОЦІНКА РІВНЯ РЕГУЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Горбачова І. В.
ІНСТИТУЦІЙНА СТАБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ МІГРАЦІЄЮ В УКРАЇНІ

Громенкова С. В.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДНОСТІ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Давуд Гаджи Насири
ОЦЕНИВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЗДАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Данилюк М. О., Крихівська Н. О., Данилюк-Черних І. М.
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПОЗИЦІЙ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Данкеєва О. М.
ОКРЕМІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Esh Svitlana, Hnatenko Olena
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN FINANCIAL SERVICES MARKET IN UKRAINE

Захарчин Г. М., Гладун С. О.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зубков С.О.
СПЕЦИФІЧНІ КОНКРЕТНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ХАРЧУВАННЯ

Ілляшенко К. В.
ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Калініченко З. Д., Сокол Р. В., Димитрієва О. Д.
ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ НЕЗБАЛАНСОВАНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ У РЕАЛЬНОМУ І ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

Каут О. В., Пахлова О. В., Корсікова А. Д.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

Kozytskyi Valerii
PRICE DYNAMICS MODELING: CHAOS MODEL APPLICATION

Крикунова В. М., Аверчева Н. О.
ПРІОРИТЕТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Лещук Г. В.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

МізюкС. Г., БіликА. В.
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Ноняк М. В.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Передерко В. П.
АНАЛІЗ ПОТОКІВ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2018 Р. ЗА ДАНИМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ. ЧАСТИНА 2

Пестушко В. Ю.
МАКРОЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ТУРИЗМУ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ КРАЇН СВІТУ

Петровська І. О., Мітал О. Г.
ВПЛИВ ШЕРИНГОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ІНДУСТРІЮ ГОСТИННОСТІ

Петько С. М.
РОЛЬ ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКИХ УРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПІДТРИМЦІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Піддубна Л. І., Горобинська М. В.
ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Полятикіна Л. І.
ДІАГНОСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Радіонова О. М., Оболенцева Л. В., Александрова С. А.
КРЕАТИВНІСТЬ І ТУРИЗМ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

Сазонова Т. О., Даниленко В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Соломянова-Кирильчук К. О.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «САНАЦІЯ» ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ ЇЇ ВИДІВ І ФУНКЦІЙ

Ткачук Г.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ БАЗОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Хім М. К., Савчук М. Ю.
ЗНАЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Shaposhnykov Kostiantyn
CORPORATE AND GENERAL STATE APPROACHES TO NATIONAL ECONOMY INVESTMENT ATTRACTIVE ENSURING

Швець Ю. О., Грінберг І. О.
АНАЛІЗ РИНКУ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Шмалій Л. В.
ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЛАНЦЮГІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ

Янчук Т. В., Любінчак К. Р., Вовколуп А. Ю.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Симаков В. С.
ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТАМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Станіславик О. В.
КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство