ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Зайдман Г.Б., Якубовский С.А.
ПРИЧИНЫ ДОЛГОВОГО КРИЗИСА В СТРАНАХ ЕС: УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ

Ломачинська І.А., Грищук А.С.
ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ТА СХІДНОЇ АЗІЇ: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Шапошников К.С.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Горняк О.В.
СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР У ГЛОБАЛІЗОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Мікловда В.П., Пітюлич М.І.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РИНКУ ПРАЦІ З БАЗОВИМИ СЕГМЕНТАМИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Станкевич Ю.Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ДОМОГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Данік Н.В.
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Палінчак М.М., Дроздовський Я.П.
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЦЕРКВИ (НА ПРИКЛАДІ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство