Завантажити вісник одним файлом - № 1/2015

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Химинець В.В., Шумлянська І.А., Цімболинець Г.І.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ НА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Shaposhnykov K.S., Osadchiy O.D.
CONVERGENT DEVELOPMENT INFOCOMMUNICATION OPERATORS IN THE NATIONAL ECONOMY

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Мазур О.А., Сержанов В.В.
ВПЛИВ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС КРАЇНИ

Мікловда В.П., Кубіній В.В., Мошак С.М.
РЕДУКЦІОНІСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ ТА ЙОГО ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Мікловда В.П., Пітюлич М.М.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Дяченко Б.І., Рошко С.М.
НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Nataša Bujdová, Zsolt Mánya, Ján Holonič
MANAŽMENT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Stanislav Bujda, Ján Juristý, Radoslav Micheľ
RODINA A MANŽELSTVO

Гаращук О.В.
ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Пойда-Носик Н.Н.
ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Югас Е.Ф., Попович М.С.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФАКТОРИНГУ: СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Червак-Смерічко О.Ю.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ: МОДЕЛЮВАННЯ І СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство